خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57553 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57553','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57553 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Truthfully به فارسی

ترجمه Truthfully در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lufhturt) راستگو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صادق‌ , در فارسی : راست‌ , به فارسی : از روي‌ صدق‌ وصفا.

Truthfully به چه معناست و Truthfully یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Truthfully

(lufhturt) راستگو به خارجی , ریشه انگلیسی (lufhturt) راستگو, ترجمه (lufhturt) راستگو, کلمات شبیه (lufhturt) راستگو , صادق‌ به لاتین , راست‌ به لاتین , از روي‌ صدق‌ وصفا. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: