ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tu Quoque به فارسی

ترجمه Tu Quoque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (لاتين‌) تونيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌

Tu Quoque به چه معناست و Tu Quoque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tu Quoque

(لاتين‌) تونيز به خارجی , ریشه انگلیسی (لاتين‌) تونيز, ترجمه (لاتين‌) تونيز, کلمات شبیه (لاتين‌) تونيز , توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: