ترجمه Tu Quoque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (لاتين‌) تونيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌

Tu Quoque به چه معناست و Tu Quoque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tu Quoque

(لاتين‌) تونيز به خارجی , ریشه انگلیسی (لاتين‌) تونيز, ترجمه (لاتين‌) تونيز, کلمات شبیه (لاتين‌) تونيز , توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌ به لاتین
دانلود فایل ها