ترجمه Tubby در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فربه‌ , در فارسی : خمره‌ وار , به فارسی : بشكل‌ وان‌.

Tubby به چه معناست و Tubby یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tubby

چاق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاق‌, ترجمه چاق‌, کلمات شبیه چاق‌ , فربه‌ به لاتین , خمره‌ وار به لاتین , بشكل‌ وان‌. خارجی
دانلود فایل ها