ترجمه Tube در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لوله‌ دار كردن‌ , در فارسی : از لوله‌ رد كردن‌.

Tube به چه معناست و Tube یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tube

وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وغيره‌, ترجمه وغيره‌, کلمات شبیه وغيره‌ , لوله‌ دار كردن‌ به لاتین , از لوله‌ رد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها