ترجمه Tuberculum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دكمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجستگي‌.

Tuberculum به چه معناست و Tuberculum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuberculum

دكمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دكمه‌, ترجمه دكمه‌, کلمات شبیه دكمه‌ , برجستگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها