ترجمه Tubular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوله‌اي‌. می باشد

Tubular به چه معناست و Tubular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tubular

لوله‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لوله‌اي‌., ترجمه لوله‌اي‌., کلمات شبیه لوله‌اي‌.
دانلود فایل ها