ترجمه Tubulifloral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ استكانيان‌. می باشد

Tubulifloral به چه معناست و Tubulifloral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tubulifloral

وابسته‌ به‌ استكانيان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ استكانيان‌., ترجمه وابسته‌ به‌ استكانيان‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ استكانيان‌.
دانلود فایل ها