ترجمه Tuft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌ره‌ دار يا پرزداركردن‌.

Tuft به چه معناست و Tuft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuft

كلاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلاله‌, ترجمه كلاله‌, کلمات شبیه كلاله‌ , ط‌ره‌ دار يا پرزداركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها