ترجمه Tuft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌ره‌ , در فارسی : منگوله‌ , به فارسی : ريشه‌ پارچه‌ , سایر ترجمه ها : ته‌ ريش‌ ريش‌ بزي‌

Tuft به چه معناست و Tuft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuft

دسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌, ترجمه دسته‌, کلمات شبیه دسته‌ , ط‌ره‌ به لاتین , منگوله‌ به لاتین , ريشه‌ پارچه‌ خارجی , ته‌ ريش‌ در زبان , ريش‌ بزي‌انگلیسی
دانلود فایل ها