ترجمه Tufter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكارچي‌.

Tufter به چه معناست و Tufter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tufter

كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد به خارجی , ریشه انگلیسی كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد, ترجمه كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد, کلمات شبیه كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد , شكارچي‌. به لاتین
دانلود فایل ها