ترجمه Tuille در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زره‌ ران‌ وپهلو. می باشد

Tuille به چه معناست و Tuille یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuille

زره‌ ران‌ وپهلو. به خارجی , ریشه انگلیسی زره‌ ران‌ وپهلو., ترجمه زره‌ ران‌ وپهلو., کلمات شبیه زره‌ ران‌ وپهلو.
دانلود فایل ها