ترجمه Tulip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) لاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ لاله‌.

Tulip به چه معناست و Tulip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tulip

(گ‌.ش‌.) لاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) لاله‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) لاله‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) لاله‌ , گل‌ لاله‌. به لاتین
دانلود فایل ها