ترجمه Tulle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌. می باشد

Tulle به چه معناست و Tulle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tulle

پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌., ترجمه پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌., کلمات شبیه پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌.
دانلود فایل ها