ترجمه Tumble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ ريختگي‌.

Tumble به چه معناست و Tumble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tumble

اشفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشفتگي‌, ترجمه اشفتگي‌, کلمات شبیه اشفتگي‌ , بهم‌ ريختگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها