ترجمه Tumbleweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌. می باشد

Tumbleweed به چه معناست و Tumbleweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tumbleweed

(گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌.
دانلود فایل ها