ترجمه Tumbling Barrel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌. می باشد

Tumbling Barrel به چه معناست و Tumbling Barrel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tumbling Barrel

غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌., ترجمه غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌., کلمات شبیه غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌.
دانلود فایل ها