ترجمه Tumbril در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lerbmut) الت‌ شكنجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيوتين‌ , در فارسی : گاري‌ , به فارسی : قايق‌ ته‌ صاف‌

Tumbril به چه معناست و Tumbril یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tumbril

(lerbmut) الت‌ شكنجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lerbmut) الت‌ شكنجه‌, ترجمه (lerbmut) الت‌ شكنجه‌, کلمات شبیه (lerbmut) الت‌ شكنجه‌ , گيوتين‌ به لاتین , گاري‌ به لاتین , قايق‌ ته‌ صاف‌ خارجی
دانلود فایل ها