ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tumbril به فارسی

ترجمه Tumbril در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lerbmut) الت‌ شكنجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيوتين‌ , در فارسی : گاري‌ , به فارسی : قايق‌ ته‌ صاف‌

Tumbril به چه معناست و Tumbril یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tumbril

(lerbmut) الت‌ شكنجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lerbmut) الت‌ شكنجه‌, ترجمه (lerbmut) الت‌ شكنجه‌, کلمات شبیه (lerbmut) الت‌ شكنجه‌ , گيوتين‌ به لاتین , گاري‌ به لاتین , قايق‌ ته‌ صاف‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: