ترجمه Tun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكه‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بقدر يك‌ بشكه‌ , در فارسی : ادم‌ يا چيز بشكه‌ مانند

Tun به چه معناست و Tun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tun

بشكه‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بشكه‌ بزرگ‌, ترجمه بشكه‌ بزرگ‌, کلمات شبیه بشكه‌ بزرگ‌ , بقدر يك‌ بشكه‌ به لاتین , ادم‌ يا چيز بشكه‌ مانند به لاتین
دانلود فایل ها