ترجمه Tuneable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ylbanut می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : elbanut=) خوش‌ نوا , در فارسی : خوش‌ اهنگ‌ , به فارسی : كوك‌ , سایر ترجمه ها : موزون‌

Tuneable به چه معناست و Tuneable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuneable

(ylbanut به خارجی , ریشه انگلیسی (ylbanut, ترجمه (ylbanut, کلمات شبیه (ylbanut , elbanut=) خوش‌ نوا به لاتین , خوش‌ اهنگ‌ به لاتین , كوك‌ خارجی , موزون‌ در زبان
دانلود فایل ها