ترجمه Tuned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميزان‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وفق‌ يافته‌ , در فارسی : كوك‌ شده‌.

Tuned به چه معناست و Tuned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuned

ميزان‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميزان‌ شده‌, ترجمه ميزان‌ شده‌, کلمات شبیه ميزان‌ شده‌ , وفق‌ يافته‌ به لاتین , كوك‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها