ترجمه Tuneless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناكوك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ اهنگ‌ , در فارسی : نارسا , به فارسی : ناموزون‌.

Tuneless به چه معناست و Tuneless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuneless

ناكوك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناكوك‌, ترجمه ناكوك‌, کلمات شبیه ناكوك‌ , بي‌ اهنگ‌ به لاتین , نارسا به لاتین , ناموزون‌. خارجی
دانلود فایل ها