ترجمه Tungsten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) تنگستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تونگستن‌ , در فارسی : فلزي‌ از جنس‌ كروم‌.

Tungsten به چه معناست و Tungsten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tungsten

(مع.) تنگستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) تنگستن‌, ترجمه (مع.) تنگستن‌, کلمات شبیه (مع.) تنگستن‌ , تونگستن‌ به لاتین , فلزي‌ از جنس‌ كروم‌. به لاتین
دانلود فایل ها