ترجمه Tunicated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etacinut) نيام‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوشش‌ دار , در فارسی : پيراهن‌ پوش‌ , به فارسی : جانور

Tunicated به چه معناست و Tunicated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tunicated

(etacinut) نيام‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (etacinut) نيام‌ دار, ترجمه (etacinut) نيام‌ دار, کلمات شبیه (etacinut) نيام‌ دار , پوشش‌ دار به لاتین , پيراهن‌ پوش‌ به لاتین , جانور خارجی
دانلود فایل ها