ترجمه Tuppence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوپني‌. می باشد

Tuppence به چه معناست و Tuppence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuppence

دوپني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوپني‌., ترجمه دوپني‌., کلمات شبیه دوپني‌.
دانلود فایل ها