ترجمه Turbulence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnelubrut) اشفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اغتشاش‌ , در فارسی : اشوب‌ , به فارسی : گردنكشي‌ , سایر ترجمه ها : تلاط‌م‌.

Turbulence به چه معناست و Turbulence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turbulence

(ycnelubrut) اشفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnelubrut) اشفتگي‌, ترجمه (ycnelubrut) اشفتگي‌, کلمات شبیه (ycnelubrut) اشفتگي‌ , اغتشاش‌ به لاتین , اشوب‌ به لاتین , گردنكشي‌ خارجی , تلاط‌م‌. در زبان
دانلود فایل ها