ترجمه Turgescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اماس‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متورم‌ , در فارسی : باد كرده‌ , به فارسی : پرط‌مط‌راق‌.

Turgescent به چه معناست و Turgescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turgescent

اماس‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اماس‌ كننده‌, ترجمه اماس‌ كننده‌, کلمات شبیه اماس‌ كننده‌ , متورم‌ به لاتین , باد كرده‌ به لاتین , پرط‌مط‌راق‌. خارجی
دانلود فایل ها