خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57727 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57727','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57727 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Turgescent به فارسی

ترجمه Turgescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اماس‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متورم‌ , در فارسی : باد كرده‌ , به فارسی : پرط‌مط‌راق‌.

Turgescent به چه معناست و Turgescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turgescent

اماس‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اماس‌ كننده‌, ترجمه اماس‌ كننده‌, کلمات شبیه اماس‌ كننده‌ , متورم‌ به لاتین , باد كرده‌ به لاتین , پرط‌مط‌راق‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: