ترجمه Turkish Bath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای است‌). می باشد

Turkish Bath به چه معناست و Turkish Bath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turkish Bath

است‌). به خارجی , ریشه انگلیسی است‌)., ترجمه است‌)., کلمات شبیه است‌).
دانلود فایل ها