ترجمه Turn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخيدن‌ , در فارسی : گرداندن‌ , به فارسی : وارونه‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تبديل‌ كردن‌

Turn به چه معناست و Turn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turn

گشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گشتن‌, ترجمه گشتن‌, کلمات شبیه گشتن‌ , چرخيدن‌ به لاتین , گرداندن‌ به لاتین , وارونه‌ كردن‌ خارجی , تبديل‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها