ترجمه Turn On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌ كردن‌. می باشد

Turn On به چه معناست و Turn On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turn On

روشن‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌ كردن‌., ترجمه روشن‌ كردن‌., کلمات شبیه روشن‌ كردن‌.
دانلود فایل ها