ترجمه Turquois در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌

Turquois به چه معناست و Turquois یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turquois

(esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌, ترجمه (esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌, کلمات شبیه (esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌ , سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌ به لاتین
دانلود فایل ها