ترجمه Turquoise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (siouqrut=) (مع.) فيروزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌.

Turquoise به چه معناست و Turquoise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turquoise

(siouqrut=) (مع.) فيروزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (siouqrut=) (مع.) فيروزه‌, ترجمه (siouqrut=) (مع.) فيروزه‌, کلمات شبیه (siouqrut=) (مع.) فيروزه‌ , سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها