ترجمه Turtleback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌. می باشد

Turtleback به چه معناست و Turtleback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turtleback

عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌., ترجمه عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌., کلمات شبیه عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌.
دانلود فایل ها