ترجمه Turtledove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشان‌ دادن‌. می باشد

Turtledove به چه معناست و Turtledove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turtledove

نشان‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نشان‌ دادن‌., ترجمه نشان‌ دادن‌., کلمات شبیه نشان‌ دادن‌.
دانلود فایل ها