ترجمه Turtledove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يار , در فارسی : عزيز , به فارسی : محبت‌

Turtledove به چه معناست و Turtledove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turtledove

(ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir) به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir), ترجمه (ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir), کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir) , يار به لاتین , عزيز به لاتین , محبت‌ خارجی
دانلود فایل ها