خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57799 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57799','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57799 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Turtleneck به فارسی

ترجمه Turtleneck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يقه‌ اسكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يقه‌ برگردان‌ , در فارسی : ژاكت‌ يقه‌ دار.

Turtleneck به چه معناست و Turtleneck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turtleneck

يقه‌ اسكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يقه‌ اسكي‌, ترجمه يقه‌ اسكي‌, کلمات شبیه يقه‌ اسكي‌ , يقه‌ برگردان‌ به لاتین , ژاكت‌ يقه‌ دار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: