ترجمه Tusk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كندن‌. می باشد

Tusk به چه معناست و Tusk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tusk

كندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كندن‌., ترجمه كندن‌., کلمات شبیه كندن‌.
دانلود فایل ها