ترجمه Tusk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندان‌ دراز وتيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دندان‌ نيش‌ اسب‌ , در فارسی : عاج‌ , به فارسی : دندان‌ عاج‌

Tusk به چه معناست و Tusk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tusk

دندان‌ دراز وتيز به خارجی , ریشه انگلیسی دندان‌ دراز وتيز, ترجمه دندان‌ دراز وتيز, کلمات شبیه دندان‌ دراز وتيز , دندان‌ نيش‌ اسب‌ به لاتین , عاج‌ به لاتین , دندان‌ عاج‌ خارجی
دانلود فایل ها