خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57814 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57814','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57814 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tussock به فارسی

ترجمه Tussock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ علف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ مو , در فارسی : دسته‌ انبوه‌ , به فارسی : كـلاله‌.

Tussock به چه معناست و Tussock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tussock

دسته‌ علف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ علف‌, ترجمه دسته‌ علف‌, کلمات شبیه دسته‌ علف‌ , دسته‌ مو به لاتین , دسته‌ انبوه‌ به لاتین , كـلاله‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: