ترجمه Tutoship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egarotut) معلمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اموزانه‌ , در فارسی : سرپرستي‌ , به فارسی : قيمومت‌ , سایر ترجمه ها : للگي‌.

Tutoship به چه معناست و Tutoship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tutoship

(egarotut) معلمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egarotut) معلمي‌, ترجمه (egarotut) معلمي‌, کلمات شبیه (egarotut) معلمي‌ , اموزانه‌ به لاتین , سرپرستي‌ به لاتین , قيمومت‌ خارجی , للگي‌. در زبان
دانلود فایل ها