ترجمه Tutoyer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در محاوره‌

Tutoyer به چه معناست و Tutoyer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tutoyer

دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌, ترجمه دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌, کلمات شبیه دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌ , در محاوره‌ به لاتین
دانلود فایل ها