ترجمه Twain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوتا , در فارسی : جفت‌ , به فارسی : زوج‌ , سایر ترجمه ها : توام‌ دوقلو , چند قلو.

Twain به چه معناست و Twain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twain

دو به خارجی , ریشه انگلیسی دو, ترجمه دو, کلمات شبیه دو , دوتا به لاتین , جفت‌ به لاتین , زوج‌ خارجی , توام‌ در زبان , دوقلوانگلیسی , چند قلو.
دانلود فایل ها