ترجمه Twangy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تودماغي‌.

Twangy به چه معناست و Twangy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twangy

داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌, ترجمه داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌, کلمات شبیه داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ , تودماغي‌. به لاتین
دانلود فایل ها