خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57842 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57842','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57842 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Twangy به فارسی

ترجمه Twangy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تودماغي‌.

Twangy به چه معناست و Twangy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twangy

داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌, ترجمه داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌, کلمات شبیه داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ , تودماغي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: