خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57845 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('57845','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =57845 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tweak به فارسی

ترجمه Tweak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ دادن‌ , در فارسی : پيچيدن‌ , به فارسی : پيچاندن‌

Tweak به چه معناست و Tweak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tweak

نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌, ترجمه نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌, کلمات شبیه نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ , پيچ‌ دادن‌ به لاتین , پيچيدن‌ به لاتین , پيچاندن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: