ترجمه Tweak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ دادن‌ , در فارسی : پيچيدن‌ , به فارسی : پيچاندن‌

Tweak به چه معناست و Tweak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tweak

نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌, ترجمه نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌, کلمات شبیه نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌ , پيچ‌ دادن‌ به لاتین , پيچيدن‌ به لاتین , پيچاندن‌ خارجی
دانلود فایل ها