ترجمه Twig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n): شاخه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تركه‌ , در فارسی : (.tv): فهميدن‌ , به فارسی : ديدن‌.

Twig به چه معناست و Twig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twig

(.n): شاخه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n): شاخه‌ كوچك‌, ترجمه (.n): شاخه‌ كوچك‌, کلمات شبیه (.n): شاخه‌ كوچك‌ , تركه‌ به لاتین , (.tv): فهميدن‌ به لاتین , ديدن‌. خارجی
دانلود فایل ها