ترجمه Twin Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ توام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بررسي‌ توام‌.

Twin Check به چه معناست و Twin Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twin Check

مقابله‌ توام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ توام‌, ترجمه مقابله‌ توام‌, کلمات شبیه مقابله‌ توام‌ , بررسي‌ توام‌. به لاتین
دانلود فایل ها