ترجمه Twirl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردش‌ , در فارسی : چرخيدن‌.

Twirl به چه معناست و Twirl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twirl

چرخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرخش‌, ترجمه چرخش‌, کلمات شبیه چرخش‌ , گردش‌ به لاتین , چرخيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها