ترجمه Twister در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا تحريف‌ ميكند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردباد , در فارسی : چرخان‌.

Twister به چه معناست و Twister یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twister

يا تحريف‌ ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی يا تحريف‌ ميكند, ترجمه يا تحريف‌ ميكند, کلمات شبیه يا تحريف‌ ميكند , گردباد به لاتین , چرخان‌. به لاتین
دانلود فایل ها