ترجمه Twit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزنش‌. می باشد

Twit به چه معناست و Twit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twit

سرزنش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرزنش‌., ترجمه سرزنش‌., کلمات شبیه سرزنش‌.
دانلود فایل ها