ترجمه Two Scale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو مقياسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دودويي‌.

Two Scale به چه معناست و Two Scale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Two Scale

دو مقياسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دو مقياسي‌, ترجمه دو مقياسي‌, کلمات شبیه دو مقياسي‌ , دودويي‌. به لاتین
دانلود فایل ها