ترجمه Two Wire Circuit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدار دو سيمه‌. می باشد

Two Wire Circuit به چه معناست و Two Wire Circuit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Two Wire Circuit

مدار دو سيمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدار دو سيمه‌., ترجمه مدار دو سيمه‌., کلمات شبیه مدار دو سيمه‌.
دانلود فایل ها